• Triola © 2018 • 

szkolatriola.pl

2018

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

TRIOLA

edukacja 

Opłata za zajęcia pobierana jest miesięcznie od września do czerwca. Płatności należy dokonać do 5-tego dnia danego miesiąca.

Nr konta 60 1050 1924 1000 0091 3815 4191

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który jest dokonywana płatność.

Opłaty w roku szkolnym 2021/2022:

 

Lekcja 1x30 min. w tygodniu - 220 zł miesięcznie

Lekcja 1x45 min. w tygodniu - 300 zł miesięcznie 

Lekcja 1x60 min. w tygodniu - 380 zł miesięcznie