• Triola © 2018 • 

szkolatriola.pl

2018

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

TRIOLA

edukacja 

Fortepian, Pianino

Gitara

Skrzypce

Śpiew, Emisja głosu

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Ukulele